Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck

Jonge mantelzorgers

(onder constructie)

Binnen de groep mantelzorgers hebben jonge mantelzorgers een bijzondere positie.

Jonge mantelzorgers zijn kinderen t/m 23 jaar die opgroeien in een omgeving waarin structureel sprake is van zorg. Jonge mantelzorgers helpen soms mee met huishoudelijke taken, maar niet altijd!

Als diegene waarvoor u mantelzorger bent, zelf kinderen heeft, dan zijn dat veelal jonge mantelzorgers. Twijfelt u of heeft u vragen? Neem dan gerust even contact op met de medewerker het steunpunt.

Ook jonge mantelzorgers komen in aanmerking voor de mantelzorgwaardering van de gemeente Cranendonck.
Vragen? Neem contact op met het steunpunt en stuur een berichtje naar franktoonen@cordaadwelzijn.nl of bel naar 06-39844550
Aanmleden als mantelzorger in Cranendonck? Dat kan ook digitaal! klik hier voor het aanmeldformulier