Cordaad Welzijn Goedbezig Cranendonck
  • Voor het vinden of aanbieden van vrijwilligers(werk), burenhulp, kennis of materialen ben je hier op de juiste plek. Vanwege het coronavirus gaan onze spreekuren in elk geval t/m 28 april niet door. 

 

Hulp tijdens Coronavirus in Cranendonck

Cordaad Welzijn start Praatje met een maatje van Cordaadje

Vrijwilligerscentrale Cranendonck steunt burgerinitiatieven tijdens Coronavirus

In verband met het Coronavirus zullen wij als Vrijwilligerscentrale Cranendonck voorlopig stoppen met de oproepen voor nieuwe vrijwilligers.

Wel willen we meehelpen door het initiatief Cranendonck, Corona-virus: hulp durf te vragen onder de aandacht te brengen zodat zoveel mogelijk mensen zich kunnen aansluiten bij dit lokale initiatief.

Zijn er meer initiatieven waarvoor je je kunt aanmelden als je praktische of andere ondersteuning wilt bieden dan nemen wij deze graag mee op onze pagina!

#goedbezigcranendonck #samenstaanwesterk #cranendonck